Castell del Milà

Castell del Milà

L'existència del castell del Milà queda constatada el 1490, quan hi vivia Beatriu d'Urrea, possiblement familiar de Pero de Urrea, que havia estat arquebisbe de Tarragona i el principal defensor de Joan II al Camp.


 

_I3D6874 EL MILA.jpg