Restaurant Selmellà - Masia Can Figueres

Restaurant Selmellà - Masia Can Figueres

Al nostre Restaurant creiem en una forma de menjar sana, sostenible, de qualitat i justosa, disfrutant del menjar de forma relaxada.

Us proposem un menú desgustació perquè ens permet explicar una història, on cada plat és un capítol que parla de la relació entre nosaltres i el nostre entorn, un fil narrador que ens uneix als fruits que la naturaleza ens dona cada temporada.

Volem que el menjar no si només alguna cosa per consumir, sino que sigui una filosodia de vida, la petjada que volem deixar al món i la forma que volem aprofitar i disfrutar de la mare terra.

Treballem només amb productes ecològics, frescos, de temporada i de proximitat, molts dels quals provenen del nostre propi hort.

Així que us invitem a sentar-vos i relaxar-vos a través del nostre menú degustació, una experiència sensorial en la qual us acompanyarem cuidant la vostra salut i armonia.

El menú degustació està format per 12 plats variats, al preu de 23€+IVA.

 

Español:

En Nuestro Restaurante creemos en una forma de comer sana, sostenible, de calidad y sabrosa; degustada de forma relajada.

Por estas razones hemos eligido proponer un menú degustación, porque creemos nos permita contar una historia completa, donde cada plato es un capitulo que habla de la relación entre nosotros y nuestro entorno, un hilo narrativo que nos une a los frutos que la naturaleza nos otorga cada temporada.

Queremos la comida no sea solamente algo para consumir, sino que sea algo sobre que cuestionarse, una filosofia de vida, la huella que quieremos dejar en el mundo y la forma en que queremos aprovechar y disfrutar de la madre tierra.

Lo que queremos transmitir através de nuestros platos es la conciencia que tenemos sobre el alimento en cuanto medicina, por eso solo trabajamos con productos ecologicos, frescos, de temporada y de proximidad; la mayoria provenientes de nuestro propio huerto.

Asi que os invitamos a venir, sentaros, relajaros y dejaros llevar por vuestros sentidos, a traves de nuestro menú degustación, una experiencia sensorial en la cual os acompañeremos cuidando de vuestra salud y armonía.

El Menú Degustación esta compuesto por 12 platos variados, al precio de 23€+IVA.

 

English:

In our restaurant we believe in a way of eating healthy, sustainable, quality justosa, enjoying a relaxed meal.

We propose a menu desgustació because it allows us to tell a story where each dish is a chapter that discusses the relationship between us and our environment, a narrative thread that binds us to the fruits that nature gives us each season.

We want to eat it if only something to eat, but it is a filosodia life, the footprint that we leave the world and the way we take and enjoy mother earth.

We work only with organic, fresh, seasonal and local, many of which come from our own garden.

So we invite you to feel and relax through our tasting menu, a sensory experience in which you accompany caring for your health and harmony.

The tasting menu consists of 12 varied dishes, price 23 € + IVA.

 

Francès:

Dans notre restaurant, nous croyons en une façon de manger sain, justosa qualité, durable, en dégustant un repas détendu.

Nous vous proposons un desgustació de menu, car il nous permet de raconter une histoire où chaque plat est un chapitre qui traite de la relation entre nous et notre environnement, un fil narratif qui nous lie aux fruits que la nature nous donne chaque saison.

Nous voulons manger si seulement quelque chose à manger, mais c'est une vie de filosodia, l'empreinte que nous laissons le monde et la façon dont nous prenons et profiter de la terre mère.

Nous travaillons uniquement avec organique, frais, locaux et de saison, dont beaucoup viennent de notre propre jardin.

Nous vous invitons donc à se sentir et se détendre grâce à notre menu dégustation, une expérience sensorielle dans laquelle vous accompagnez prendre soin de votre santé et l'harmonie.

Le menu dégustation composé de 12 plats variés, prix 23 € + IVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adreça: 
Ctra. de Selmella, km2
Telèfon: 
977260668
E-mail: 
restaurantselmella@gmail.com
Codi postal: 
43817
paisat.jpg