Cafès lider

Cafès LIDER és una empresa artesana especialitzada en l'elaboració de cafès d'ALTA QUALITAT.
Acuradament seleccionem cafès d'arreu del món, torrant-los i mesclant-los sàviament per tal d'oferir-vos
moments excepcionals a l'entorn d'una tassa de cafè.
Cafés LIDER és una empresa artesana especializada en la elaboración de cafés de ALTA CALIDAD.
Delicadamente, seleccionamos cafés del mundo entero, torrándolos y mezclándolos sabiamente para poder ofreceros
momentos exepcionales alrededor de una taza de café.
Cafés LIDER est une entreprise artisanale specialisée dans l'éboration de cafés d'une grande Qualité.
Delicatement nous selectionons des cafés du monde entier, pour vous ofrir des moments exceptionels autour d'une bonne tasse de café.
Cafés LIDER it's a craft company specialized in the elaboration of coffes with a high quality.
Delicately we select coffes around the world to offer you exeptionals moments round a cup of coffe.
Adreça: 
C/Nou 6-8
Telèfon: 
977 600 623
Codi postal: 
43800
Horaris: