Campament Juvenil de La Riba

Campament Juvenil de La Riba

Aquest terreny d'acampada definit com a campament juvenil es troba dins del terme de la Riba.
Disposa d'electricitat, cuina i WC


Esteterrenode acampadadefinido comocampamento juvenilseencuentra dentrodel términode La Riba.
Dispone deelectricidad,cocinay WC

Cette aire de camping défini comme camp de jeunesse est située dans les limites de la rive.
Il a électricité, cuisine et les toilettes.

Thiscampingareadefined asyouthcampis locatedwithin the boundariesof theShore.
It haselectricity, kitchen and toilet.

Adreça: 
Ctra. De Farena, km2 - La Riba
Telèfon: 
932689111
E-mail: 
acampada@josepcarol.cat
Codi postal: 
43450
Web: 
http://www.acampada.org
campament_juvenil_la_riba.png