Albereda de Santes Creus (Alt Camp)

Albereda de Santes Creus (Alt Camp)

L'Albereda de Santes Creus és un paratge singular situat a la riba esquerra del riu Gaià, que presenta l'interès de salvaguardar una mostra prou representativa de la vegetació de ribera del migjorn de Catalunya.

albereda stes creus.jpg