Tossal Gros de Miramar (Alt Camp / Conca de Barberà)

Tossal Gros de Miramar (Alt Camp / Conca de Barberà)

El Tossal Gros de Miramar està inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural, conjuntament amb la serra Carbonària i part de l’entorn del Pantà de Gaià formen part de la Xarxa Natura 2000.

 

El Tossal constitueix un relleu calcari diferenciat, entre els rius Francolí i Gaià. El paisatge vegetal d'aquest espai és una mostra típica de les comunitats secundàries i permanents del país de l'alzinar litoral. La notable diversitat faunística d'aquest espai justifica la seva inclusió en el PEIN. Destaca la presència d'una ornitofauna ben desenvolupada i d'alguns rèptils de gran interès, com la bívia (Chalcides bedriagai).

 

L’espai comprèn els municipis de Figuerola del Camp i Cabra del Camp, a la comarca de l’Alt Camp i Barberà de la Conca i Montblanc a la Conca de Barberà.

 

miramar.jpg