Castell de Saburella

Castell de Saburella

En els seus origens va ser propietat de la família Cervelló mitjançant un testament del segle XIII que fa Ramón Alemany de Cervelló  en 1229 indicant la construcció d'una capella dedicada a Sant Miquel. Aquest castell no forma part del sistema defensiu de la Marca de la Senyal Hispànica  perquè  va ser d'època posterior a la Reconquesta.  Es conserven interessants mostres d'aquest castell: les tres torres circulars dalt d'un turó i el seu perímetre emmurallat. Es localitza sota el cim de les Agulles

Saburella.jpg